Nr. 117 (2021)

E. Tamošiūnienė, V. Višinskis, M. Kirkutis, R. Jokubauskas. NEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMO VEIKSMINGUMO PROBLEMOS

Šiame straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso inicijavimu. Naujasis nemokumo įstatymas nustato naują nemokumo proceso inicijavimo tvarką, kuri taikoma restruktūrizavimo ir bankroto procesams. Autorių nuomone, šios tvarkos taikymas gali kelti tiek teorinių, tiek praktinių, iki šiol neanalizuotų problemų.

Back to top button