Nr. 119 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Endrijaitis. EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS DIREKTYVOS DĖL BENDROS KONSOLIDUOTOSIOS PELNO MOKESČIO BAZĖS KAIP FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTŲ TAIKYMO APMOKESTINANT JURIDINIUS ASMENIS PELNO MOKESČIU PAVYZDYS

Straipsnyje nagrinėjama CCCTB samprata, santykis su finansinės apskaitos teisiniu reguliavimu, konkretūs finansinės apskaitos teisinio reguliavimo taikymo CCCTB pavyzdžiai ir reikšmė. Tyrimu siekiama atskleisti ir įvertinti finansinės apskaitos standartų taikymo CCCTB reikalingumą.

Back to top button