Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Lastauskienė. SUNKI BYLA LIETUVOS TEISMŲ POŽIŪRIU: RELIGINIO POBŪDŽIO BYLŲ PAVYZDŽIU

Straipsnyje analizuojama sunkių bylų kategorijos paplitimas Lietuvos teisės doktrinoje, teisės aktuose ir teismų praktikoje. Analizuojami Lietuvos teismų išnagrinėtų sunkių bylų, turinčių religinį pobūdį, pavyzdžiai, siekiant įvertinti teismų sprendimų argumentavimo korektiškumą.

Back to top button