Naujausias numerisNr. 128 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Juškevičiūtė-Vilienė. ŽALIOSIOS EKONOMIKOS IŠŠŪKIAI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJAI IR EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJAI

Straipsnyje analizuojama, kaip Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija prisideda prie žaliosios ekonomikos iššūkių realizavimo. Tiriama kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas randa aplinkosaugos reikalavimų ir asmens ekonominės veiklos laisvės pusiausvyrą.

Back to top button