Nr. 119 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Šilvaitė. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS POKYTIS

Šiame straipsnyje analizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūros, kaip viešojo administravimo srities, esmė ir paskirtis bei vertinimas nacionalinėje administracinėje teisėje. Keliamas klausimas, ar ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje įvyko paradigminis pokytis ir kokie yra jo raiškos būdai.

Back to top button