Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Valančienė. TEISĖS MOKLSO TARPDISCIPLINIŠKUMAS EMPIRINIU POŽIŪRIU

Straipsnyje analizuojami pagrindiniai tarpdiscipliniškumo bruožai ir atliekamas tarpdiscipliniškumo apraiškų teisės moksle empirinis tyrimas.

Back to top button