Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Danguolė Bublienė. EUROPOS VARTOTOJŲ TEISĖS LOGINIS PAGRINDAS NAUJŲ IŠŠŪKIŲ ŠVIESOJE

Straipsnyje apžvelgiamos ES vartotojų apsaugos paradigmos ištakos, jos plėtojimas doktrinoje ir ESTT praktikoje, taip pat įtaka, kurią jai padarė doktrinos pateiktos pažeidžiamo vartotojo ir elgsenos ekonomikos įžvalgos, o kartu įvertinama, ar kylantys tam tikri socialiniai ir ekonominiai iššūkiai  gali būti sprendžiami ir remiantis dabartiniu ES vartotojų teisės reguliavimu – Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva.

Back to top button