Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

N. Bulat. TEISINĖ REKLAMOS APLINKA UKRAINOJE

Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį į teisinę reklamos aplinką Ukrainoje. Tyrimų rezultatai grindžiami reklaminių santykių ir reklamos srities teisinio reglamentavimo analize, atsižvelgiant į tris klasikinius teisinių santykių elementus: subjektai, objektai ir turinys. Autorius išaiškina teisės aktų, reglamentuojančių santykius reklamos srityje, ypatumus, apibūdina santykių šioje srityje subjektus ir siūlo jų klasifikaciją, taip pat reklamos klasifikavimo kriterijus ir apibrėžia santykių turinį reklamos srityje.

Back to top button