Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

N. Filipenko. KRIMINALISTIKOS MOKSLO INSTITUCIJŲ KRIMINOLOGINĖ VEIKLA: ĮGYVENDINIMO UKRAINOJE KONCEPCIJA

Šiame straipsnyje analizuojami konceptualūs principai, nuomonės ir idėjos, padedančios suprasti kriminalistikos mokslo privačiosios teorijos esmę, būtent: nagrinėjama kriminalistinės prevencijos idėja. Ištirtos kriminalistinių tyrimų atsiradimo ir plėtros empirinės prielaidos: empirinių faktų kriminalistikos ir kitų mokslų teorijoje kaupimas, integracinių procesų raiška. Suformuluoti teoriniai ir taikomieji ekspertinės prevencijos privačiosios teorijos pagrindai.

Back to top button