Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Saulius Stonkus. AVIACIJOS SAUGOS IR SAUGUMO TEISINIO REGULIAVIMO HARMONIZAVIMO EUROPOS SĄJUNGOJE ĮTAKA AVIACIJOS TEISĖS GLOBALIAI KONVERGENCIJAI

Straipsnyje nagrinėjama civilinė aviacija, kuriai būdingas itin ryškus tarptautiškumas, todėl šioje srityje yra neišvengiamas teisinio reguliavimo harmonizavimas globaliu mastu, reikalaujantis integracinio požiūrio į aviacijos teisę. Tačiau tik kiek daugiau nei pusė valstybių užtikrina bazinį tarptautinį aviacijos teisinį reguliavimą sudarančių Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatytų standartų laikymąsi, o tai kelia grėsmę aviacijos saugai ir saugumui. Šiuo aspektu dėl Europos Sąjungai būdingo integracinio pobūdžio tikslinga pažvelgti į jos veiklą aviacijos teisinio reguliavimo kontekste. Šio straipsnio tikslas – ištirti civilinės aviacijos saugos ir saugumo teisinio reguliavimo harmonizavimo ES įtaką globaliai aviacijos teisinio reguliavimo raidai. Straipsnyje plačiau analizuojama ES aviacijos vidaus rinkos kūrimo pradžia ir tolesnė integracija bei Sąjungos išorinės politikos šioje srityje formavimasis, turėję didžiausią reikšmę harmonizuojant aviacijos saugos ir saugumo teisinį reguliavimą. Tyrimas leido atskleisti aviacijos saugos ir saugumo taisyklių harmonizavimo Europos Sąjungoje prielaidas, išskirti esminius šiam procesui būdingus bruožus ir ištirti jo įtaką aviacijos teisinio reguliavimo konvergencijai platesniu (ne tik ES) mastu.

Back to top button