Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Gutnyk. TEISĖ Į GYNYBĄ BAUDŽIAMAJAME PROCESE: TARPTAUTINĖS TEISĖS ASPEKTAI

Straipsnyje kalbama apie teisę į gynybą baudžiamajame procese, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Pažymima, kad teisės į gynybą užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių baudžiamosios teisenos principų ir būtina teisingo teismo proceso sąlyga. Ypatingas dėmesys skiriamas teisei į savigyną (asmeninę gynybą), teisei į gynybą savarankiškai pasitelkiant teisinę pagalbą bei suteikiamą (garantuojamą) teisinę pagalbą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisė į gynybą tarptautiniuose žmogaus teisių teismuose ir tarptautiniuose baudžiamuosiuose teismuose grindžiama tais pačiais principais, o teisės į gynybą instituto suvokimas šiose institucijose yra vienodas.

Back to top button