Nr. 108 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Paškevičienė. IŠANKSTINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME INSTITUTAS LIETUVOJE: BENDROSIOS NORMATYVINĖS CHARAKTERISTIKOS

Straipsnyje analizuojamos išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutą reguliuojančios bendrojo teisinio reguliavimo normos, siekiant patikrinti šio teisinio instituto vientisos koncepcijos formavimo galimybių, jo paskirties ir vietos Lietuvos teisinėje sistemoje prielaidas. Autorė tiria šio norminio reguliavimo teikiamas nuostatas ir kriterijus, apibrėžiančius esmines institucines ir funkcines šio teisinio instituto charakteristikas, siekiant atskleisti ir įvertinti problemas dėl galimai egzistuojančio institutą sisteminančių bendrųjų teisės normų trūkumo.

Back to top button