Nr. 113 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Levon, D. Murauskas. BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ DRAUDŽIAMUS BIOMEDICININIUS TYRIMUS ĮTVIRTINIMAS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už draudžiamus biomedicininius tyrimus. Šiame straipsnyje nagrinėjamos tokios atsakomybės atsiradimo Lietuvoje prielaidos. Svarstoma, į kokius teisinius gėrius kėsinamąsi darant draudžiamus biomedicininius tyrimus, taip pat analizuojama kita su BK 3081 straipsniu susijusi problematika.

Back to top button