Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Švedas, J. Levon. AREŠTO BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMO INSTITUTO PROBLEMINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE

Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikoje naujo instituto – arešto bausmės vykdymo atidėjimo įteisinimo pagrįstumo aspektai, identifikuojami šio instituto taikymo galimi probleminiai aspektai ir jų sprendimo būdai.

Back to top button