Nr. 110 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

V. K. Steponėnaitė. JUNGTINIŲ TAUTŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS TIKSLINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PRISKYRIMAS BAUDŽIAMOJO POBŪDŽIO PRIEMONĖMS

Šiame straipsnyje yra vertinamas Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos nustatomų individualizuotų finansinių ribojančių priemonių pobūdis. Straipsnyje atskleidžiama, kad šiuo metu Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir dalis mokslininkų nepripažįsta baudžiamojo priemoniųpobūdžio, ir ginčijama, kad tarptautinės žmogaus teisių teisės kontekste šios priemonės yra vertintinos kaip baudžiamojo pobūdžio priemonės.

Back to top button