Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Žukauskaitė. TARPTAUTINIŲ MEDIACIJOS BŪDU PASIEKTŲ SUSITARIMŲ PRIVERSTINIS VYKDYMAS

Atsižvelgiant į neseniai baigtą rengti Singapūro mediacijos konvencijos tekstą, straipsnyje pateikiama lyginamoji naujosios konvencijos bei šiuo metu galiojančių ES mediacijos direktyvos ir SIAC-SIMC Arb-Med-Arb protokolų analizė, nagrinėjant tarptautinių mediacijos būdų pasiektų susitarimų priverstinio vykdymo galimybes.

Back to top button