Nr. 122 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

I. Isokaitė-Valužė. TARPTAUTINĖ TAIKA IR SAUGUMAS JŪRŲ ERDVĖJE

Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokios veikos ar situacijos jūrų erdvėje, sudarydamos grėsmę jūrų saugumui (angl. maritime safety) ir (ar) saugumui (apsaugai) jūroje (angl. maritime security), patenka į grėsmės tarptautinei taikai ir saugumui sampratą. Pagrindus tarptautinę taiką ir saugumą skirtų užtikrinti tarptautinės teisės principų galiojimą jūrų erdvėje, parodoma, kad grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui sąrašas kito, apimdamas veikas ir situacijas jūroje, įskaitant terorizmą, piratavimą jūroje ir ginkluotą laivų plėšimą, masinio naikinimo ginklų platinimą ir kitas. Nuo šių ir panašių grėsmių saugi jūrų erdvė iš esmės reiškia saugumą (apsaugą) jūroje. Taigi nemažai grėsmių saugumui (apsaugai) jūroje yra ar gali būti grėsmėmis tarptautinei taikai ir saugumui, jei jos pripažintos tokiomis grėsmėmis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose. Dažniausiai šios grėsmės kels grėsmę ir jūrų (laivybos, laivų, įgulų, keleivių) saugumui, tačiau grėsmė jūrų saugumui nebūtinai prilygs grėsmei saugumui (apsaugai) jūroje ar, juo labiau, tarptautinei taikai ir saugumui.

Back to top button