Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

I.Spasibo-Fateeva. PASTABOS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKTRINOS PERŽIŪROS PAGRINDŲ

Straipsnyje apžvelgiama nuosavybės reguliavimo ir nuosavybės teisės doktrinos peržiūros galimybė. Autorė išskiria svarbiausius veiksnius, kurie gali turėti įtakos nuosavybės teisės evoliucijai, bei pateikia vertinimą, ar dabartinės sąlygos gali pakeisti ir aktyviai keičia nuosavybės teisės turinį. Aptariami pokyčiai, susiję su nuosavybės objektais, ekonominio ryšio modeliu, savininkų motyvacija ir nuosavybės teisės įgyvendinimo galimybėmis.

Back to top button