Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Limantė, M. Limantas. UŽSIENIO PAREIGŪNO SAMPRATA EBPO KONVENCIJOJE DĖL KOVOS SU UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMU TARPTAUTINIUOSE VERSLO SANDORIUOSE

Straipsnyje analizuojama 1997 m. EBPO konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose, tapusi itin aktualia Lietuvai po mūsų šalies prisijungimo prie šio tarptautinio susitarimo. Daugiausia dėmesio skiriama užsienio pareigūnų sampratos analizei.

Back to top button