Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

I.Hloviuk. APKLAUSA UKRAINOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Straipsnio tikslas yra ištirti apklausos institutą Ukrainos baudžiamajame procese, ypatingą dėmesį skiriant ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams panaudoti teisme. Autorė siekia nustatyti pagrindines apklausos procedūros problemas ir parodymų panaudojimo teisme pagrindus. Aptariami apklausą reguliuojančių teisės aktų pakeitimų projektai ir doktrinos nuomonės. Straipsnio išvadose pateikiama siūlymų peržiūrėti ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų panaudojimą teisme dėl vaikų parodymų ir parodymų karo metu.

Back to top button