Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

D. Bulgakova. TEISMŲ PRAKTIKOS TYRIMAS DĖL PIRŠTŲ ATSPAUDŲ APDOROJIMO DARBO VIETOJE PAGAL BDAR 9 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTĄ

Asmens duomenų apsauga yra svarbiausias biometrinių duomenų naudojimo teisinis standartas. Pirštų atspaudai yra asmens biometriniai duomenys pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį. Tai taip pat yra ir asmens duomenų, kuriuos reikia apdoroti siekiant užtikrinti teisę į asmens duomenų apsaugą ir sumažinti šios teisės pažeidimo riziką, kategorija. Įsigilinus į šį tyrimą, galima teigti, jog pirštų antspaudų apdorojimo darbo vietoje reiškinys yra problemiškas.

Back to top button