Nr. 120 (2021)VU mokslo darbai "Teisė"

E. Tamošiūnienė; V. Višinskis; M. Kirkutis; R. Jokubauskas. BANKROTO PROCESO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ NUSTATYMO IR APMOKĖJIMO PROBLEMOS

Šiame straipsnyje tęsiamas juridinių asmenų nemokumo proceso ypatumų tyrimas ir nagrinėjamos juridinių asmenų bankroto proceso administravimo išlaidų nustatymo ir apmokėjimo problemos. Autoriai analizuoja, kokie yra šių išlaidų požymiai bankroto procese ir kaip jos gali būti identifikuojamos ir kokiais kriterijais remiantis turi būti nustatomos. Taip pat vertinama, kokia tvarka administravimo išlaidos apmokamos tais atvejais, kai neviršija administravimo išlaidų sąmatos, ją viršija ar juridinio asmens turto nepakanka joms atlyginti.

Back to top button