Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

L. Totoraitis. SPECIALIZUOTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS PAGAL ES PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ 2015/2120

Galimybė diferencijuoti duomenų paketus, daliai iš jų suteikiant prioritetą, sudaro prielaidų internetu teikti pažangias specializuotas paslaugas. ES bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamentas nustato specializuotų paslaugų teikimo sąlygas, jos ir analizuojamos šiame straipsnyje.

Back to top button