Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

A. Driukas. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI IR JŲ PASIBAIGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Teisės taikymo praktikoje vis dar daroma daug klaidų, aiškinant ir taikant teisės normas, reglamentuojančias teisės terminus, įskaitant prievolių vykdymo terminus. Teisės moksle prievolių vykdymo terminai detaliau nebuvo tirti. Straipsnyje analizuojama prievolių vykdymo terminų sąvoka, rūšys, prievolių vykdymo terminų apibrėžimo būdai ir jų pasibaigimo teisiniai padariniai, šalių teisių gynimo būdų, pažeidus terminuotąsias prievoles, ir formų pasirinkimas, prievolių vykdymo papildomasis ir lengvatinis terminai. Pateikiama daug teismų praktikos pavyzdžių, kurie leidžia atskleisti su prievolių vykdymo terminais susijusią problematiką.

 

Back to top button