Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

R. Jokubauskas. TURTO ADMINISTRAVIMAS IR REALIZAVIMAS ĮMONIŲ BANKROTO PROCESE

Straipsnyje nagrinėjami įmonės turto administravimo ir realizavimo klausimai, įmonės turto sąvoka bankroto procese. Taip pat analizuojama, kokie įmonės turto realizavimo metodai yra nustatyti bankroto teisėje, kurie iš jų leidžia greičiau parduoti turtą. Vertinama, kaip teismai užtikrina efektyvų turto realizavimą bankroto procese.

Back to top button