Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Milašiūtė. KALINIO TEISĖ GAUTI TARPVALSTYBINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Straipsnyje žmogaus teisių aspektu nagrinėjama, ar Lietuvoje laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys turi teisę pasinaudoti judėjimo laisve, siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES valstybėje narėje. Remiamasi Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei EŽTK.

Back to top button