Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Machovenko. 1918 M. LAPKRIČIO 2 D. IR 1919 M. BALANDŽIO 4 D. LIETUVOS KONSTITUCINIAI AKTAI – DVI ATSKIROS KONSTITUCIJOS AR DVI TO PATIES KONSTITUCINIO AKTO REDAKCIJOS?

Straipsnyje analizuojama 1918 m. lapkričio 2 d. ir 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės tarybos priimtų Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių genezė ir turinys. Autorius siekia nustatyti, kas yra šie dokumentai – dvi konstitucijos ar dvi to paties konstitucinio akto redakcijos.

Back to top button