Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

U. Markevičiūtė. LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS TRUKMĖS NUSTATYMAS DERINANT KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS TEISMO PASKIRTĄ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAISIAIS ĮSTATYMAIS

Straipsnyje atskleidžiami esminiai reikalavimai suderintos laisvės atėmimo bausmės trukmei, kai Lietuvos Respublikoje pripažįstamas ir vykdomas kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo bausmės. Be to, analizuojama ir vertinama Lietuvos Respublikos teismų praktika bylose dėl nuosprendžio pripažinimo ir vykdymo, kuriose sprendžiami probleminiai bausmės trukmės nustatymo derinant kitos ES valstybės narės teismo paskirtą bausmę su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais klausimai.

Back to top button