Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

T. Lukošius. ROMĖNŲ TEISĖS ŠALTINIŲ VIETA IKIKLASIKINĖS KANONŲ TEISĖS (IUS ANTIQUUM) RAIDOJE

Straipsnyje nagrinėjama romėnų teisės šaltinių vieta ikiklasikinės arba senosios kanonų teisės (ius antiquum) raidoje. Į ius antiquum evoliuciją žvelgdamas per besikeičiančių Bažnyčios ir valstybės santykių prizmę, autorius siekia identifikuoti, ar ius antiquum šaltiniuose buvo remiamasi romėnų teisės šaltiniais, ir, jei taip, – kokiu mastu.

Back to top button