T. 126 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

Nika Bruskina. EŽTT SPRENDIMO BYLOJE BEIZARAS IR LEVICKAS PRIEŠ LIETUVĄ VYKDYMAS: VEIKSMINGUMAS IR TEISINIAI PADARINIAI

Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą (peticija Nr. 41288/15) nustatė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimų, nes Lietuvos valdžios institucijoms atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą dėl homofobinės neapykantos kalbos prieš pareiškėjus, jie buvo diskriminuojami dėl jų seksualinės orientacijos. 2021 m. gruodžio 1 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas, kuris prižiūri galutinio Teismo sprendimo vykdymą, teigiamai įvertino Lietuvos pastangas ir priėmė sprendimą šioje byloje taikyti ne sustiprintą, bet standartinę priežiūros procedūrą. Pirma, šiame straipsnyje apibendrinamos Lietuvos institucijų individualiosios ir bendrosios priemonės siekiant įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą. Straipsnyje išskiriami veiksniai, lėmę veiksmingą EŽTT sprendimo įgyvendinimą. Antra, straipsnyje parodomas teigiamas veiksmingo vykdymo poveikis visoms kitoms panašioms byloms, nagrinėjamoms tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek Europos Žmogaus Teisių Teisme ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš kitas susitariančias valstybes.

Back to top button