Nr. 111 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

O. Shevchenko. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ PO 103/2009/EB DIREKTYVOS ESTT IŠAIŠKINIMO VNUK BYLOS SPRENDIME

Šio straipsnio tikslas – įvertinti sąvokų „transporto priemonė“ ir „transporto priemonės naudojimas“ aiškinimo pasekmes, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje Damijan Vnuk v Zavarovalnica Trigalev (C-162/13) ir Europos Sąjungos transporto priemonių draudimo direktyvoje siekiamus tikslus.

Back to top button