Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

H.Urazova. FIDUCIARINĖS PAREIGOS TEISINĖ PRIGIMTIS UKRAINOS CIVILINĖJE TEISĖJE

Šiame straipsnyje fiduciarinių pareigų teisinė prigimtis nagrinėjama atsižvelgiant į teisinio netikrumo atsiradimą ir sunkumus, kuriuos patiria teisėsauga. Tyrimas pradedamas nuo sąvokų „fides“, „fiducia“, „teisinė pareiga“ ir „civilinė pareiga“ apibrėžimo, atsižvelgiant į istorinę raidą ir teismų praktiką. Pateikiami civilinės pareigos požymiai. Straipsnis baigiamas savąja fiduciarinės pareigos teisinės prigimties vizija.

Back to top button