Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

S. Garbatavičiūtė. SUSITARIMO DĖL KALTĖS INSTITUTO UŽUOMINŲ PAIEŠKA LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE

Šio straipsnio tikslas yra apžvelgti Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje esančius procesinius pagrindus, kurie stipriai priartėja prie supaprastintų ir derybinių baudžiamojo proceso formų, būtent prie susitarimo dėl kaltės instituto (angl. plea bargaining). Šiame moksliniame tyrime bus siekiama išnagrinėti supaprastinto įrodymų tyrimo, pagreitinto proceso ir baudžiamojo įsakymo institutus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatose. Straipsnyje yra siekiama atskleisti ir pabrėžti susitarimo dėl kaltės instituto ir paminėtų procesinių institutų panašumus.

Back to top button