Naujausias numerisT. 125 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

Pranas Kuconis. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMO DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO TEISINIO REGULIAVIMO RAIDA IR KAI KURIOS PROBLEMOS

Straipsnyje atskleidžiamos baudžiamosios bylos atnaujinimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo reglamentuojančių normų sukūrimo priežastys, pagrindinės šio instituto sąvokos, nurodomos teisinio reguliavimo problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai.

Back to top button