Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

N.Opolska. IKITEISMINIO BAUDŽIAMOJO PROCESO TYRIMO NUSIŽENGIMAI: TEISĖS AKTŲ IR PRECEDENTINĖ TEISĖ

Straipsnio tikslas – išanalizuoti teigiamą teisinę praktiką, nusistovėjusią ikiteisminio baudžiamojo proceso normų taikymo srityje, pabrėžti teisės aktų spragas, taip pat parengti dabartinio Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso tobulinimo pasiūlymus.

Back to top button