Nr. 123 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

J. Bagdžius. LAIDAVIMO SAMPRATA

Straipsnyje analizuojamas laidavimo kaip socialinio reiškinio teisinis institucionalizavimas, jo atsiradimą ir susiformavimą lėmusios priežastys. Lyginamuoju aspektu į laidavimą mėginama pažvelgti tiek civiliniu, tiek baudžiamuoju teisiniu požiūriu, mėginant suformuoti doktrinoje neišgrynintą laidavimo kaip baudžiamosios teisės instituto sampratą.

Back to top button