Nr. 118 (2021)

I. M. Ragaišytė. NUSIKALTIMŲ APLINKAI DIREKTYVOS HARMONIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO IŠŠŪKIAI

Šiame straipsnyje analizuojama, kaip harmonizavimo pagrindas pagal SESV galėjo paveikti Direktyvos 2008/99/EB derinimą ir kokius šio dokumento įgyvendinimo sunkumus tai galėjo lemti. Netinkamas harmonizavimo pagrindo (teisėto tikslo) parinkimas ir nusikaltimų aplinkai prioretizavimo trūkumas valstybėse lemia derinimo ir įgyvendinimo problemas, susijusias su nusikalstamų veikų apibrėžimų, jų diferenciacija ir suderinamumu su pagrindiniais teisės principais.

Back to top button