Nr. 118 (2021)

I. Deviatnikovaitė. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS Į ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJUS IR PRETENDENTŲ ATRANKOS ASPEKTAI

Administracinė teisė, skirtingai nei civilinė ar baudžiamoji, nėra kodifikuota teisės šaka ir pasižymi didele gausa skirtingos teisinės galios ir kilmės teisės šaltinių. Taigi, administracinius ginčus nagrinėjantis teisėjas turi pasižymėti ypač giliomis administracinės teisės, viešojo administravimo žiniomis. Straipsnyje analizuojama Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos patirtis, atrenkant pretendentus į teisėjus, nagrinėsiančius administracines bylas.

Back to top button