Nr. 118 (2021)Uncategorized

G. Goda. POZITYVIOS PROCESINĖS VALSTYBĖS PAREIGOS PAGAL ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 2 IR 3 STRAIPSNIUS: LIETUVOS PATIRTIS

Straipsnyje analizuojamas priežastys, dėl kurių Europos Žmogaus Teisių Teismas bylose prieš Lietuvą pakankamai dažnai nustato EŽTK 2 ir 3 straipsnių pažeidimus. Tyrimu siekiama atskleisti pagrindines ikiteisminio tyrimo subjektų ir teismų daromas klaidas, lemiančias EŽTK pažeidimus.

Back to top button