Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Žukauskaitė. NEMOKUMO REGLAMENTO NAUJOVĖS

Šiame straipsnyje pateikiama naujojoje Nemokumo reglamento redakcijoje įtvirtintų pakeitimų apžvalga bei nuodugnus senosios ir naujosios reglamento redakcijų palyginimas. Straipsnyje ne tik paeiliui apžvelgiamos penkios sritys, kurios sulaukė esminių pakeitimų, bet ir vertinama, ar šie pakeitimai padės išspręsti senosios redakcijos galiojimo laikotarpiu išryškėjusias problemas.

Back to top button