Nr. 108 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

N. Bruskina. PAREIŠKĖJŲ ATSISAKYMAS BENDRADARBIAUTI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO PROCESE: EŽTT PRAKTIKA

Straipsnyje nagrinėjama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, susijusi su pareiškėjų atsisakymu bendradarbiauti su valstybės institucijomis nuosavybės teisių atkūrimo procese. Konkrečiai straipsnyje analizuojama pareiškėjų atsisakymo bendradarbiauti su valstybės institucijomis reikšmė pateisinant valstybės institucijų veiksmus / neveikimą nuosavybės teisių atkūrimo procese pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir šios konvencijos pirmąjį protokolą.

Back to top button