Nr. 107 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Endrijaitis. KITŲ NEI KAUPIMO IR PALYGINIMO BENDRŲJŲ FINANSINĖS APSKAITOS PRINCIPŲ TAIKYMAS APMOKESTINANT JURIDINIUS ASMENIS PELNO MOKESČIU

Straipsnyje atskleidžiama, kiek iš tikrųjų taikomi kiti nei kaupimo ir palyginimo bendrieji finansinės apskaitos principai apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu. Tyrimu siekiama konkrečiai įvardyti, kurie bendrieji finansinės apskaitos principai apskritai „neveikia“ apmokestinant, o kurie yra aktualūs ir taikytini mokestiniams teisiniams santykiams.

Back to top button