Teismai

ESTT: Antidopingo srityje kompetentinga Austrijos arbitražo komisija neturi teisės pateikti klausimų Teisingumo Teismui

Austrijoje profesionali sportininkė buvo pripažinta pažeidusi antidopingo taisykles, todėl jai skirtos sankcijos. Taigi visi nuo 2015 m. gegužės 10 d. varžybose jos pasiekti rezultatai buvo pripažinti negaliojančiais. Be to, visi nuo tada gauti jos titulai, medaliai, apdovanojimai, premijos už dalyvavimą ir piniginiai prizai buvo anuliuoti, o ji pati nuo 2021 m. gegužės 31 d. nušalinta ketveriems metams nuo visų sporto varžybų. Sportininkė kreipėsi į Austrijos nepriklausomą arbitražo komisiją (USK), kad ši pripažintų neskelbtinais jos vardą ir pavardę, padarytus pažeidimus ir skirtas sankcijas. USK kreipėsi į Teisingumo Teismą su klausimais dėl tokio Austrijos teisėje numatyto paskelbimo suderinamumo su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

ES Teisingumo Teismo (ESTT) didžioji kolegija pripažino, kad USK prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas.

Jis priminė, jog tam, kad turėtų teisę jam pateikti klausimus, su prašymu priimti prejudicinį sprendimą besikreipiančią instituciją, šiuo atveju – USK, turi būti galima pripažinti “teismu“, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisę. Vis dėlto USK neatitiko nepriklausomumo reikalavimo. Iš tiesų federalinis meno, kultūros, valstybės tarnybos ir sporto ministras gali atleisti iš pareigų USK narius anksčiau laiko “dėl svarbių priežasčių“, tačiau ši sąvoka nacionalinės teisės aktuose neapibrėžta. Be to, kompetencija priimti tokį sprendimą priklauso tik šiam ministrui, t. y. vykdomosios valdžios nariui, iš anksto nenustačius jokių tikslių kriterijų ar garantijų. Vadinasi, neužtikrinama USK narių apsauga nuo išorinio spaudimo, dėl kurio galima būtų suabejoti jų
nepriklausomumu.

Kita vertus, ši aplinkybė jokiu būdu neatleidžia USK nuo pareigos savo praktikoje užtikrinti Sąjungos teisės taikymą. Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad siekdama užtikrinti savo asmens duomenų apsaugą sportininkė taip pat kreipėsi į Austrijos federalinį administracinį teismą. Šis sustabdė jam pateikto skundo nagrinėjimą, kol Teisingumo Teismas pateiks atsakymą šioje byloje.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button