Teismai

LAT: institucija, išsiuntusi reikalavimą pateikti duomenis, privalo įsitikinti, kad dokumentai faktiškai buvo gauti

Gegužės 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje E. V. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad pareigūno reikalavimu per tris darbo dienas nepateikė asmens, kuris naudojosi įmonei priklausančia transporto priemone, duomenų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 431 straipsnio 1 dalis). Institucija išsiuntė E. V. reikalavimą pateikti duomenis nenaudojamu elektroninio pašto adresu.

Byloje buvo keliamas esminis klausimas, ar institucija, išsiuntusi reikalavimą pateikti duomenis apie asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu naudojosi transporto priemonės savininkui priklausančia transporto priemone, privalo įsitikinti, kad šis procesinis dokumentas buvo įteiktas atsakingam asmeniui.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad institucija neturėtų apsiriboti formaliu procesinių dokumentų išsiuntimu, o privalo imtis priemonių įsitikinti, kad procesinis dokumentas buvo įteiktas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad valstybės institucijos ir pareigūnai turi imtis priemonių, kad ANK normos nebūtų taikomos formaliai, o užtikrintų realias ir efektyvias administracinio nusižengimo byloje dalyvaujančių asmenų, ypač administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens, teises.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat padarė išvadą, kad tinkamu šaukimų ir procesinių dokumentų įteikimo būdu gali būti pripažinti ir kitokie nei ANK 573 straipsnyje išvardyti būdai, jei tuos dokumentus administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys gavo asmeniškai ir laiku. Tačiau, kilus abejonių dėl tokių dokumentų įteikimo, turi būti vertinama, ar institucija laikėsi ANK nustatytų reikalavimų. Institucijos reikalavimo įteikimas atsakingam asmeniui yra administracinio nusižengimo byloje įrodinėtina aplinkybė ir būtina sąlyga administracinei atsakomybei kilti.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad E. V. nebuvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti informaciją apie transporto priemonę naudojusį asmenį, dėl to iš jo negalėjo būti reikalaujama ir įstatymus atitinkančio elgesio, bei nusprendė, kad tai daro administracinio nusižengimo teiseną negalimą. Šioje byloje buvo panaikinta apygardos teismo nutartis ir paliktas galioti apylinkės teismo nutarimas, kuriuo administracinio nusižengimo teisena E. V. nutraukta.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button