Teismai

ES Teisingumo Teisme paminėtas didžiausios ES plėtros 20-metis

Gegužės 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) iškilmingai paminėtas 10 valstybių narystės Europos Sąjungoje 20-metis ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo organizuotoje konferencijoje pranešimą skaitė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininkė Skirgailė Žalimienė. Taip pat renginyje dalyvavo Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.

ESTT organizuotos konferencijos „10‑ies valstybių narystės Europos Sąjungoje 20‑metis: naujas konstitucinis momentas Europai“ metu išsamiai aptarta šios istorinės sukakties svarba. 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą (ES) įstojo Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija, įtvirtindamos savo viltis ir ambicijas dalyvauti bendrosios Europos projekte. Tai buvo išskirtinis momentas ES istorijoje, suartinantis Rytų ir Vakarų Europą bendram konstituciniam projektui. Konferencijoje buvo svarstomos įvairios temos, apimančios 2004 m. plėtros įtaką ES, jos vertybėms ir teisės sistemai. Kokiais aspektais ši plėtra lėmė ES kaip „vertybių Sąjungos” raidą ir jos kaip bendros teisės sistemos tapatybę, su kokiais iššūkiais susidūrė šios valstybės narės integruodamosi į ES ekonomiką ir derindamos nacionalinės teisės nuostatas su ES standartais – šiais ir kitais klausimais savo įžvalgomis ir pranešimais konferencijos metu dalinosi iškilūs teisininkai, politikai ir diplomatai.

Pirmoji konferencijos sesija buvo skirta aptarti ES plėtros istoriją ir įvertinti teisminės kontrolės vaidmenį. Antrosios sesijos metu dėmesys buvo skirtas Europos vertybėms, nurodytoms ES sutarties 2 straipsnyje, ir jų įtakai teismų praktikai bei nacionalinių teismų atliekamai šių vertybių saugojimo ir puoselėjimo funkcijai. Trečiosios sesijos metu vertintas ES ekonominis reguliavimas ir jo poveikis naujųjų valstybių narių ekonomikai bei jos modernizavimui ir nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo šiame procese.

Konferencijos antroje sesijoje pranešimą skaitė LVAT pirmininkė Skirgailė Žalimienė. „Minėdami šią sukaktį, prisimename kelionę, kurią kartu pasirinkome, įveikdami iššūkius ir švęsdami laimėjimus. Per pastaruosius dvidešimt metų mus vedė vienybė, solidarumas ir įsipareigojimas Europos vertybėms. Tokios vertybės kaip demokratija, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms yra mūsų Europos Sąjungos pagrindas, lemiantis mūsų veiksmus ir sprendimus. Nacionalinis teismas yra šių vertybių sergėtojas, užtikrinantis ES teisėje apibrėžtų teisių apsaugą. Prisidėjau prie Lietuvos teisės derinimo su ES teise dirbdama Europos teisės departamente, o dabar jau penkiolika metų, būdama LVAT teisėja, tiesiogiai ir netiesiogiai taikau ES teisę. Tikiu, kad Europos vertybės yra Lietuvos žmonių mintyse ir širdyse. Lietuvos žmonės, sukaupę sudėtingos istorinės patirties ir šiandien esantys taip arti karo Ukrainoje, vertina ir žino europietiškų vertybių kainą“ – teigė LVAT pirmininkė. Pristatydama LVAT praktikos pavyzdžius, iliustruojančius teisingumo vykdymą pagal ES teisę ir bendras valstybių narių konstitucines tradicijas, Skirgailė Žalimienė pažymėjo, jog teisingas ginčų išsprendimas įmanomas tik tuo atveju, jeigu bus vadovaujamasi pamatinių, ES ir valstybių narių nacionalines teisės sistemas grindžiančių vertybių, nurodytų ES sutarties 2 straipsnyje, balansu.

„Gerai žinoma, kad pati didžiausia paskata Lietuvai jungtis į vieningą Europą buvo taikos ir saugumo troškimas. Pastaruoju metu tikriau nei bet kada anksčiau jaučiame, kokia svarbi yra Europos taikos politika. Jau keliasdešimt metų Europoje viešpataujanti taika, tvirtos pastangos užkirsti kelią bet kokiai agresijai įrodo, kad ES tapo patikima jėga taikai išsaugoti ir palaikyti. Kalbant apie ES teisinę sistemą, ji tapo tvirta mūsų politinio gyvenimo dalimi. Kiekvienais metais ES priimami tūkstančiai teisės aktų daro esminę įtaką Lietuvos valstybei. Įvairių profesijų teisininkams atsivėrė naujos veikimo erdvės ir galimybės įgyvendinti teisingumą, ginti ir atstovauti, kitaip užtikrinti asmenų teises. Tarsi laiko ir nedaug prabėgo, tačiau jis atnešė didelių pokyčių, svarbiausia – naują mąstymą. Įveiktos senos dogmos, Europos teisė, kurios veikimas, taikymas ir aiškinimas yra unikalūs, tapo mūsų savastimi, praturtino mūsų nacionalinę teisinę sistemą, pakylėjo ją į naują kokybę. Lietuvos teismai ir teisėjai įsiliejo į darnią Sąjungos teismų ir teisėjų bendriją, kurioje procesinis dialogas, bet koks kitas bendradarbiavimas tapo neatsiejama būtinybe siekiant užtikrinti teisės viršenybę ir Sąjungos suteiktas žmonių teises“, – sakė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė D. Bublienė.

Su ESTT parengtu informacijos rinkiniu „Teisingumo Teismas mini dešimties valstybių narystės Europos Sąjungoje 20-metį: naujas konstitucinis momentas Europai“ galite susipažinti čia.

Back to top button