Renginiai

2024.05.24. Konferencija ,,Lietuvos Respublika Europos Sąjungoje: dvidešimt patirties, iššūkių ir augimo metų”

Lietuvai šiemet minint narystės Europos Sąjungoje dvidešimtmetį, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją ,,Lietuvos Respublika Europos Sąjungoje: dvidešimt patirties, iššūkių ir augimo metų”.

Tai išskirtinis mokslo renginys, kuriame kviestinį pranešimą skaitys ypatingas svečias – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Pirmininkas prof. dr. Koen Lenaerts, dalyvaus garsiausi užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkai ir tarptautinių (Europos) teismų teisėjai.

2024 m. gegužės 1 d. žymi Europos Sąjungos 2004 m. plėtros dvidešimtąsias metines, kai į organizaciją įstojo dešimt naujų narių, įskaitant Lietuvos Respubliką. Šis plėtros etapas buvo ir išlieka beprecedentis savo mastu ir ilgalaikėmis pasekmėmis taikai, stabilumui ir gerovei Europoje.

Konferencijos pirmoje dalyje bus nagrinėjamos narystės Europos Sąjungoje konstitucinės prasmės, organizacijos plėtros ir jos poveikio demokratijai bei Sąjungos vertybių temos. Antrojoje dalyje konferencijos pranešėjai nagrinės esminius narystės įsipareigojimus skirtingose Europos integracijos srityse, įskaitant teisingumą ir žmogaus teises. Trečiojoje dalyje bus siekiama pažvelgti į galimą tolesnę Europos Sąjungos (valstybių narystės ir organizacijos kompetencijos) plėtrą.

Konferencijoje pranešimus pristatys garsūs užsienio mokslininkai – prof. dr. Armin von Bogdandy, Makso Planko lyginamosios viešosios teisės ir tarptautinės teisės instituto direktorius, prof. dr. Luis Poiares Pessoa Maduro, Europos universitetinio instituto Tarpvalstybinio valdymo mokyklos profesorius, prof. dr. (HP) Bartosz Wojciechowski, Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakulteto mokslininkas ir Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, prof. dr. Stefan Kadelbach, Franfurto universiteto Teisės fakulteto dekanas ir dr. Volodymyr Venher, Nacionalinio universiteto ,,Kijevo-Mohylos akademija” Teisės fakulteto dekanas. Konferencijos pranešėjų tarpe taip pat ir tarptautinių teismų teisėjai – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjai prof. dr. Ineta Ziemele ir doc. dr. Irmantas Jarukaitis bei Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, ir Lietuvos teismų pirmininkai – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Pirmininkas prof. dr. Gintaras Goda, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Pirmininkė prof. dr. Skirgailė Žalimienė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkė doc. dr. Danguolė Bublienė; taip pat dalyvaus Marius Vaščega, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas.

Registracija

Programa

Back to top button