Nr. 127 (2023)VU mokslo darbai "Teisė"

G. Valickas. PIRMOS, ANTROS IR KETVIRTOS COVID-19 PANDEMIJOS BANGŲ METU LIETUVOJE TAIKYTŲ RIBOJIMŲ IR DRAUDIMŲ VERTINIMAS

Straipsnyje analizuojama, kaip tyrimo dalyviai (iš viso n = 1 356) skirtingų COVID-19 pandemijos bangų (pirmos, antros ir ketvirtos) metu vertino taikomus ribojimus ir draudimus, atsakomybę ir bausmes už jų nesilaikymą, suvoktą žmonių elgesio pandemijos metu teisingumą, taip pat tai, kaip pandemijos metu keitėsi jų pateikti vertinimai. Gauti duomenys atskleidė, kad, tęsiantis pandemijai (nuo pirmos iki ketvirtos bangos), tyrimo dalyviai taikomų ribojimų ir draudimų pažeidimus vertino vis atlaidžiau

Back to top button