Nr. 106 (2018)VU mokslo darbai "Teisė"

I. Deviatnikovaitė. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SAMPRATA IR MOKSLAS TARPUKARIO LIETUVOJE

Gian Domenico Romagnosi 1814 m. išleido pirmą knygą apie administracinę teisę. Pirmąją administracinę bylą Prancūzijoje Ginčų teismas išnagrinėjo 1873 m. Teisininkas Antoni Okolski lenkų kalba administracinės teisės apibrėžimą pateikė 1880 m. Tarpukario Lietuvoje nei valstybė, nei aukštoji mokykla savo lėšomis neišleido nė vieno administracinės teisės vadovėlio, studijos ar mokomosios priemonės. Tačiau kai kurie šios teisės šakos institutai buvo analizuoti pavieniuose straipsniuose ir studijose. Taigi šio tyrimo tikslas – išanalizuoti straipsnius ir studijas, nes tai leidžia nustatyti administracinės teisės mokslo vystymąsi ir tuometes administracinės teisės problemas.

 

 

Back to top button