Nr. 122 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Turonis. NORMANO DOE PASIŪLYTA BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SĄVEIKOS TIPOLOGIJA IR JOS PRITAIKYMAS LYGINAMOSIOS KONSTITUCINĖS TEIĖS TYRIMAMS

Šiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvos ir užsienio teisės mokslo darbuose aptinkami bažnyčios ir valstybės sąveikos tipai ir jų pagrindiniai bruožai, išryškinama Normano Doe formuluojama bažnyčios ir valstybės sąveikos tipologija, atskleidžiant konstitucines jos pritaikymo problemas, kurios išryškėja priskiriant konkrečius teorinius tipus tam tikroms valstybėms.

Back to top button