Nr. 112 (2019)VU mokslo darbai "Teisė"

V. Valančius. KELIOS PASTABOS DĖL SĄJUNGOS TEISĖJO ATLIEKAMOS TEISMINĖS KONTROLĖS APIMTIES

Straipsnyje apžvelgiami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atliekamos teisminės kontrolės apimties aspektai ir jos ypatumai konkurencijos (tyrimas apima bylas, susijusias su konkurenciją ribojančiais susitarimais ir piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi) bei viešosios tarnybos bylose. Kadangi Europos Sąjungos teisės aktai tiksliai neapibrėžia teisminės kontrolės apimties, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) jurisprudencija yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių šiuo klausimu. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje pristatoma aktuali analizuojama tema ESTT praktika ir atspindima teismo požiūrio raida minėtose konkurencijos ir viešosios tarnybos bylose.

Back to top button